Έργα και δράσεις πρόληψης δασικών πυρκαγιών

-Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Δασών & Δ.Π., Ευάγγελος Γκουντούφας (Δασολόγος) -Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Δασοπροστασίας & Αγροτικής Ασφάλειας, Σοφία Κολλάρου (Δασοπόνος)

Έργα αποκατάστασης φυσικών καταστροφών

-Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Δασοτεχνικής Διευθέτησης Χειμάρρων & Έργων Ορεινής Υδρονομίας, Βερενίκη Λούκα -Προϊστάμενος Διεύθυνσης Δασικών Έργων & Υποδομών, Σταύρος Τσιλίκουνας

Εθνικό Σχέδιο Αναδάσωσης

-Προϊστάμενος Διεύθυνσης Δασικών Έργων & Υποδομών, Σταύρος Τσιλίκουνας (Δασολόγος) -Προϊσταμένη Τμήματος Τμήμα Δασικών Φυτωρίων, Δασικών Γενετικών Πόρων & Αναδασώσεων, Δρ. Δέσποινα Παϊταρίδου (Δασολόγος)

Πηγές χρηματοδότησης – Νέο θεσμικό πλαίσιο ΕΠΑ

-Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Δασικής Πολιτικής, Ελένη Γιακουμή (Δασολόγος) -Τμήμα Σχεδιασμού & Αξιολόγησης Δασικής Πολιτικής & Ανάπτυξης, Δρ. Δήμητρα Γκιλπάθη (Γεωπόνος) -Τμήμα Σχεδιασμού & Αξιολόγησης Δασικής Πολιτικής & Ανάπτυξης, Δήμητρα Νταλιάνη (Δασοπόνος) -Τμήμα Σχεδιασμού & Αξιολόγησης Δασικής Πολιτικής & Ανάπτυξης, Νικόλαος Ντζούρας (Δασολόγος)

Δασικοί Χάρτες

-Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Δασικών Χαρτών, Δασολογίου, Απογραφής και Θεματικής Υποστήριξης Δικαιωμάτων Δημοσίου, Κυριακή Τεστέμπαση (Δασολόγος) -Τμήμα Δασικών Χαρτών, Δασολογίου, Απογραφής και Θεματικής Υποστήριξης Δικαιωμάτων Δημοσίου, Μαρία Βλάχου (Δασοπόνος) -Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Δασοτεχνικής Διευθέτησης Χειμάρρων & Έργων Ορεινής Υδρονομίας, Βερενίκη Λούκα (Δασολόγος)

Σύστημα Απογραφής και Παρακολούθησης Δασών και Δασικών οικοσυστημάτων

-Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Δασικών Χαρτών, Δασολογίου, Απογραφής και Θεματικής Υποστήριξης Δικαιωμάτων Δημοσίου, Κυριακή Τεστέμπαση (Δασολόγος) -Τμήμα Δασικών Χαρτών, Δασολογίου, Απογραφής και Θεματικής Υποστήριξης Δικαιωμάτων Δημοσίου, Μαρία Βλάχου (Δασοπόνος) -Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Δασοτεχνικής Διευθέτησης Χειμάρρων & Έργων Ορεινής Υδρονομίας, Βερενίκη Λούκα (Δασολόγος)

Διοικητικά πρόστιμα με έμφαση στις παραβάσεις περί θήρας

-Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διαχείρισης Δασών, Παναγιώτης Δρούγας (Δασολόγος) -Προϊστάμενος Τμήματος Διαχείρισης Άγριας Ζωής & Θήρας, Νικόλαος Μπόκαρης (Δασολόγος)

Νέες προκλήσεις

-Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Δασικής Πολιτικής, Ελένη Γιακουμή (Δασολόγος) -Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Ελέγχου της Εμπορίας & Διακίνησης Άγριας Ζωής και Ειδών CITES, Ειρήνη Αλεξίου (Δασολόγος) -Τμήμα Σχεδιασμού & Αξιολόγησης Δασικής Πολιτικής & Ανάπτυξης, Δρ. Δήμητρα Γκιλπάθη (Γεωπόνος)