ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις,
Διασφαλίζοντας το αύριο

ΠΑΤΡΑ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ASTIR
ΠΕΜΠΤΗ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2023
9:00 π.μ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η ημερίδα για τα δασικά οικοσυστήματα της Ελλάδας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα, στις 13 Ιουλίου 2023, αποτελεί μια συνάντηση ειδικών επιστημόνων και ενδιαφερόμενων φορέων, με σκοπό τη συζήτηση θεμάτων που σχετίζονται με την προστασία, τη διαχείριση και την αποκατάσταση των δασικών οικοσυστημάτων.
Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, θα παρουσιαστούν πολιτικές και δράσεις σχετικές με τα δασικά οικοσυστήματα, την προστασία των δασών, καθώς και έργα αποκατάστασης του περιβάλλοντος από φυσικές καταστροφές. Επίσης, θα συζητηθούν οι στόχοι και οι προτεραιότητες του Εθνικού Σχεδίου Αναδάσωσης και τα χρηματοδοτικά εργαλεία που αφορούν στη διατήρηση, διαχείριση και προστασία των δασικών οικοσυστημάτων.
Tο έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το ΕΣΠΑ 2014-2020 μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Υποδομές Μεταφορών Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη".
TAKE ACTION NOW
DON'T WAIT ANY LONGER

09:00 AM - 10:00 AM
Χαιρετισμοί

-Θεόδωρος Σκυλακάκης – Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
-Καθ. Κωνσταντίνος Αραβώσης, Γενικός Γραμματέας Δασών
-Δρ. Δήμητρα Κουμπάρου, «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υ.Π.ΕΝ»
-Φωκίωνας Ζαΐμης, Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Έρευνας και Καινοτομίας,
-Ευάγγελος Γκουντούφας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος
-Παναγιώτης Σταμπουλίδης, Εντεταλμένος Σύμβουλός, ΤΑΙΠΕΔ
-Νικήτας Μάζης, Επιθεωρητής Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίων νήσων

09:40 AM - 10:00 AM
“Έργα και δράσεις πρόληψης δασικών πυρκαγιών”

Εισηγητές: Ευάγγελος Γκουντούφας, Σοφία Κολλάρου

10:00 AM - 10:20 AM
“Έργα αποκατάστασης φυσικών καταστροφών”

Εισηγητές: Σταύρος Τσιλίκουνας, Λούκα Μαρία Βερενίκη

10:20 AM - 10:30 AM
Ερωτήσεις
10:30 AM - 10:50 AM
“Εθνικό Σχέδιο Αναδάσωσης”

Εισηγητές: Σταύρος Τσιλίκουνας, Δέσποινα Παϊταρίδου

10:50 AM - 11:00 AM
Ερωτήσεις
11:00 AM - 11:20 AM
“Εθνικό Σχέδιο Αναδάσωσης”

Εισηγήτρια: Γιούλη Βούρνα

11:20 AM - 11:30 AM
Ερωτήσεις
11:30 AM - 11:50 AM
“Πηγές χρηματοδότησης – Νέο θεσμικό πλαίσιο ΕΠΑ

Εισηγητές: Ελένη Γιακουμή, Δήμητρα Γκιλπάθη, Δήμητρα Νταλιάνη, Νικόλαος Ντζούρας

11:50 AM - 12:00 PM
Ερωτήσεις
12:00 PM - 12:30 PM
Διάλειμμα
12:30 PM - 12:50 PM
“Δασικοί Χάρτες - Σύστημα Απογραφής και Παρακολούθησης Δασών και Δασών οικοσυστημάτων”

Εισηγητές: Κυριακή Τεστέμπαση, Μαρία Βλάχου , Ελένη Γιακουμή, Βερενίκη Λούκα

12:50 PM - 01:00 PM
Ερωτήσεις
01:00 PM - 01:20 PM
“Διοικητικά πρόστιμα με έμφαση στις παραβάσεις περί θήρας

Εισηγητής: Παναγιώτης Δρούγας, Νικόλαος Μπόκαρης

01:20 PM - 01:30 PM
Ερωτήσεις
01:30 PM - 01:50 PM
“Νέες προκλήσεις”

Εισηγητές: Ελένη Γιακουμή, Ειρήνη Αλεξίου, Δήμητρα Γκιλπάθη

01:50 PM - 02:00 PM
Ερωτήσεις
02:00 PM - 03:00 PM
Ελαφρύ Γεύμα

Έργα και δράσεις πρόληψης δασικών πυρκαγιών

-Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Δασών & Δ.Π., Ευάγγελος Γκουντούφας (Δασολόγος) -Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Δασοπροστασίας & Αγροτικής Ασφάλειας, Σοφία Κολλάρου (Δασοπόνος)

Έργα αποκατάστασης φυσικών καταστροφών

-Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Δασοτεχνικής Διευθέτησης Χειμάρρων & Έργων Ορεινής Υδρονομίας, Βερενίκη Λούκα -Προϊστάμενος Διεύθυνσης Δασικών Έργων & Υποδομών, Σταύρος Τσιλίκουνας

Εθνικό Σχέδιο Αναδάσωσης

-Προϊστάμενος Διεύθυνσης Δασικών Έργων & Υποδομών, Σταύρος Τσιλίκουνας (Δασολόγος) -Προϊσταμένη Τμήματος Τμήμα Δασικών Φυτωρίων, Δασικών Γενετικών Πόρων & Αναδασώσεων, Δρ. Δέσποινα Παϊταρίδου (Δασολόγος)

Πηγές χρηματοδότησης – Νέο θεσμικό πλαίσιο ΕΠΑ

-Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Δασικής Πολιτικής, Ελένη Γιακουμή (Δασολόγος) -Τμήμα Σχεδιασμού & Αξιολόγησης Δασικής Πολιτικής & Ανάπτυξης, Δρ. Δήμητρα Γκιλπάθη (Γεωπόνος) -Τμήμα Σχεδιασμού & Αξιολόγησης Δασικής Πολιτικής & Ανάπτυξης, Δήμητρα Νταλιάνη (Δασοπόνος) -Τμήμα Σχεδιασμού & Αξιολόγησης Δασικής Πολιτικής & Ανάπτυξης, Νικόλαος Ντζούρας (Δασολόγος)

Δασικοί Χάρτες

-Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Δασικών Χαρτών, Δασολογίου, Απογραφής και Θεματικής Υποστήριξης Δικαιωμάτων Δημοσίου, Κυριακή Τεστέμπαση (Δασολόγος) -Τμήμα Δασικών Χαρτών, Δασολογίου, Απογραφής και Θεματικής Υποστήριξης Δικαιωμάτων Δημοσίου, Μαρία Βλάχου (Δασοπόνος) -Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Δασοτεχνικής Διευθέτησης Χειμάρρων & Έργων Ορεινής Υδρονομίας, Βερενίκη Λούκα (Δασολόγος)

Σύστημα Απογραφής και Παρακολούθησης Δασών και Δασικών οικοσυστημάτων

-Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Δασικών Χαρτών, Δασολογίου, Απογραφής και Θεματικής Υποστήριξης Δικαιωμάτων Δημοσίου, Κυριακή Τεστέμπαση (Δασολόγος) -Τμήμα Δασικών Χαρτών, Δασολογίου, Απογραφής και Θεματικής Υποστήριξης Δικαιωμάτων Δημοσίου, Μαρία Βλάχου (Δασοπόνος) -Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Δασοτεχνικής Διευθέτησης Χειμάρρων & Έργων Ορεινής Υδρονομίας, Βερενίκη Λούκα (Δασολόγος)

Διοικητικά πρόστιμα με έμφαση στις παραβάσεις περί θήρας

-Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διαχείρισης Δασών, Παναγιώτης Δρούγας (Δασολόγος) -Προϊστάμενος Τμήματος Διαχείρισης Άγριας Ζωής & Θήρας, Νικόλαος Μπόκαρης (Δασολόγος)

Νέες προκλήσεις

-Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Δασικής Πολιτικής, Ελένη Γιακουμή (Δασολόγος) -Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Ελέγχου της Εμπορίας & Διακίνησης Άγριας Ζωής και Ειδών CITES, Ειρήνη Αλεξίου (Δασολόγος) -Τμήμα Σχεδιασμού & Αξιολόγησης Δασικής Πολιτικής & Ανάπτυξης, Δρ. Δήμητρα Γκιλπάθη (Γεωπόνος)

TAKE ACTION NOW
DON'T WAIT ANY LONGER
  • Πάτρα, Ξενοδοχείο Astir

Τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλει ο χρήστης θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για να απαντηθεί η επικοινωνία του.